THEMES THAT YOU LIKE
Set "Sidebar Image" in Theme-settings

Każdy ma ją, każdy ma siłę z wiarą
Możemy przebić ten mur, pokonać największą z gór
W miejscu nie stój!
We have to learn to dance in the rain because sunshine doesn't last forever.

musimy—umrzec:

x